Изложба на Сали Ертунч

Client: Ирска
Website: facebook.com
Services: чиста магија

„25-тата слика – Неслушнатото, невиденото и незбореното“

ЗЕМЈА:

Македонија

СТИЛ:

Панк-арт брут

„25-тата слика – Неслушнатото, невиденото и незбореното“ – изложба на Сали Ертунч

Малдиот македонски уметник Сали Ертунч ќе се претстави на фестивалот со самостојна изложба. За идејата и мотивот на изложбата, тој вели:

„Забранетата 25-та слика во кинематографијата е познат експеримент на James Vicary. Со неговиот „експеримент“ тој успеал, потсвесно, да вметне емоции кај филмските гледачи, а 25-тата слика најчесто била реклама за прехранбената индустрија. Овој експеримент подоцна бил забранет поради големиот потенцијал за манипулација на гледачите, и освен како хорор тема на филмовите, 25-тата слика не била повеќе користена… или барем ние така веруваме. Денес, години подоцна од познатиот експеримент, секојдневно наидуваме на различни ситуации, кои ги толерираме/игнорираме, па оваа појава станува „новата нормала“ на современето општество. Дете што плаче, е смирено од страна на родителот со помош на мобилниот уред – ТОЛЕРИРАНО! Апатијата за политика кај младите – ТОЛЕРИРАНА! Беспотребната форсирана возбуда за капиталистички цели aka. HYPE – ТОЛЕРИРАНО! Тоа се нашите „25-та слика“ во реалниот живот со чија помош цивилизацијата се води во нов/стар, точен/погрешен правец, а еволуцијата продолжува. Со серија цртежи, слики, графики и неколку инсталации, забранетата порака на уметникот, како и забранетиот екпсеримент на James V., ќе биде изложена пред јавноста со цел да ја потенцира интолеранцијата“.