Brankica Jordanovska

: North Macedonia
: exhibition

„Маска или преобразба на изопаченото“ е серија од графики, цртежи и објекти што ја истражуваат максата како ликовна, формална и шпекулативна фигура, која во себе содржи потенцијал за различни пројавувања, трансформации и метаморфози.

Динамичноста на маската е земена како олицетворение на социјални и емотивни процеси, кои постојат надвор од нормата и кои често можат да бидат обележани и осудени како настрани и изопачени. Делата содржани во оваа изложба се изработени во различни ликовни техники како акварел, линорез, текстил.

ОНЛАЈН БИЛЕТИ